top of page

Definițiile risipei alimentare

conform FAO

Pierderea de alimente reprezintă scăderea cantității sau calității alimentelor rezultată din deciziile și acțiunile furnizorilor de alimente din lanț, excluzând comercianții cu amănuntul, furnizorii de servicii alimentare și consumatorii.

conform proiectului FUSION

Deșeurile alimentare sunt orice aliment și părți necomestibile ale alimentelor, îndepărtate din lanțul de aprovizionare cu alimente pentru a fi recuperate sau eliminate (inclusiv compostate, culturi arate/nerecoltate, digestie anaerobă, producție de bioenergie, cogenerare, incinerare, eliminare în canalizare, depozit de deșeuri sau aruncate în mare);

conform Comisiei Europene

Deșeurile alimentare nu includ pierderile din etapele lanțului de aprovizionare cu alimente în care anumite produse nu au devenit încă alimente, așa cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cum ar fi plantele comestibile, care nu au fost recoltate.

conform FAO

Risipirea alimentară se referă la scăderea cantității sau calității alimentelor rezultată din deciziile și acțiunile comercianților cu amănuntul, furnizorilor de servicii alimentare și consumatorilor.

conform Comisiei Europene

Toate produsele alimentare, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (alias Legislația alimentară generală a UE), care au devenit deșeuri.

conform legislatiei Romaniei

Prin risipă alimentară se înțelege situația în care alimentele părăsesc circuitul de consum uman din cauza degradării și sunt distruse, conform legislației în vigoare.

Legislație și metodologii de măsurare a FLW:

la nivel european

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în materie de siguranță alimentară

la nivel european

DIRECTIVA (UE) 2018/851 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile

la nivel european

Protocolul Pierderi de Alimente + Risipire

la nivel national

LEGEA nr. 200 din 20 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2016 privind reducerea risipei alimentare

la nivel european

Legea UE privind gestionarea deșeurilor

la nivel european

ODD 12.3.1: Indicele global al pierderii de alimente. METODOLOGIA DE MONITORIZARE ȚINTĂ ODD 12.3.

la nivel national

LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2016 (republicată) privind reducerea risipei alimentare;

la nivel national

Reguli metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind reducerea risipei alimentare, din 30.01.2019

bottom of page